Top thí sinh dự thi - Thái Nguyên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên 465
Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên 375
Trường THPT Lê Hồng Phong Thái Nguyên 328
4 Trường THPT Ngô Quyền Thái Nguyên 320
5 Trường THPT Lưu Nhân Chú Thái Nguyên 223
6 Trường THPT Nguyễn Huệ Thái Nguyên 111
7 Trường THPT Định Hóa Thái Nguyên 105
8 Trường THPT Dương Tự Minh Thái Nguyên 97
9 Trường khác Thái Nguyên 82
10 Trường THPT Bình Yên Thái Nguyên 38
11 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thái Nguyên 30
12 Trường THPT Đại Từ Thái Nguyên 29
13 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 22
14 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 20
15 Trường THPT Bắc Sơn Thái Nguyên 8
16 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 7
17 Trường THPT Phú Bình Thái Nguyên 3
18 Trường THPT Thái Nguyên Thái Nguyên 3
19 Trường THPT Trần Phú Thái Nguyên 3
20 Trường THPT Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 2
21 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Sông Công Thái Nguyên 1
22 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên 1
23 Trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên 1
24 Trường THPT Lý Nam Đế Thái Nguyên 1
25 Trường THPT Khánh Hòa Thái Nguyên 1
26 Trường THPT Sông Công Thái Nguyên 1
27 Trường THPT Võ Nhai Thái Nguyên 1