Top thí sinh dự thi - Thái Nguyên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên 2103
Trường THPT Lê Hồng Phong Thái Nguyên 1713
Trường THPT Nguyễn Huệ Thái Nguyên 1706
4 Trường THPT Định Hóa Thái Nguyên 1060
5 Trường THPT Lương Phú Thái Nguyên 1009
6 Trường THPT Lưu Nhân Chú Thái Nguyên 956
7 Trường THPT Sông Công Thái Nguyên 921
8 Trường THPT Bình Yên Thái Nguyên 811
9 Trường THPT Điềm Thụy Thái Nguyên 781
10 Trường THPT Đại Từ Thái Nguyên 719
11 Trường THPT Đồng Hỷ Thái Nguyên 690
12 Trường THPT Phú Lương Thái Nguyên 643
13 Trường THPT Trần Phú Thái Nguyên 365
14 Trường THPT Bắc Sơn Thái Nguyên 356
15 Trường THPT Yên Ninh Thái Nguyên 346
16 Trường THPT Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 342
17 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thái Nguyên 335
18 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Thái Nguyên 299
19 Trường THPT Phổ Yên Thái Nguyên 259
20 Trường THPT Phú Bình Thái Nguyên 258
21 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Bình Thái Nguyên 240
22 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Lương Thái Nguyên 199
23 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên Thái Nguyên 190
24 Trường THPT Ngô Quyền Thái Nguyên 182
25 Trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên 149
26 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 142
27 Trường THPT Lương Thế Vinh Thái Nguyên 41
28 Trường THPT Thái Nguyên Thái Nguyên 39
29 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Định Hóa Thái Nguyên 32
30 Trường THPT Võ Nhai Thái Nguyên 29
31 Trường THPT Dương Tự Minh Thái Nguyên 26
32 Trường THPT Long Hồng Phê Thái Nguyên 22
33 Trường THPT Lý Nam Đế Thái Nguyên 22
34 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 17
35 Trường Thiếu Sinh Quân Quân khu 1 Thái Nguyên 9
36 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Sông Công Thái Nguyên 9
37 Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên 9
38 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 9
39 Trường Dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm Thái Nguyên 9
40 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên 5
41 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đại Từ Thái Nguyên 4
42 Trường THPT Trại Cau Thái Nguyên 2
43 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thái Nguyên 1
44 Trường THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 1
45 Trường THPT Võ Nhai Thái Nguyên 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 3748
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 2377
Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 2067
4 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 1011
5 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 786
6 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 585
7 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Thái Nguyên 107
8 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Thái Nguyên 71
9 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên 56
10 Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch - Thái Nguyên Thái Nguyên 42
11 Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên 10
12 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên 8
13 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 8
14 Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Thái Nguyên 8
15 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 2
16 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên 2
17 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức Thái Nguyên 1
18 Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim Thái Nguyên 1
19 Đại học Việt Bắc Thái Nguyên 1