Top thí sinh dự thi - Thái Nguyên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Huệ Thái Nguyên 2345
Trường THPT Lưu Nhân Chú Thái Nguyên 2322
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên 2262
4 Trường THPT Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 1901
5 Trường THPT Phú Lương Thái Nguyên 1863
6 Trường THPT Đồng Hỷ Thái Nguyên 1820
7 Trường THPT Đại Từ Thái Nguyên 1796
8 Trường THPT Lê Hồng Phong Thái Nguyên 1672
9 Trường THPT Phú Bình Thái Nguyên 1647
10 Trường THPT Lương Phú Thái Nguyên 1309
11 Trường THPT Ngô Quyền Thái Nguyên 1258
12 Trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên 1192
13 Trường THPT Định Hóa Thái Nguyên 913
14 Trường THPT Bình Yên Thái Nguyên 782
15 Trường THPT Võ Nhai Thái Nguyên 736
16 Trường THPT Điềm Thụy Thái Nguyên 643
17 Trường THPT Dương Tự Minh Thái Nguyên 597
18 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thái Nguyên 578
19 Trường THPT Bắc Sơn Thái Nguyên 490
20 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Thái Nguyên 413
21 Trường THPT Sông Công Thái Nguyên 383
22 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Lương Thái Nguyên 360
23 Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên 341
24 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 299
25 Trường THPT Lý Nam Đế Thái Nguyên 261
26 Trường THPT Yên Ninh Thái Nguyên 243
27 Trường THPT Khánh Hòa Thái Nguyên 232
28 Trường THPT Trại Cau Thái Nguyên 148
29 Trường THPT Thái Nguyên Thái Nguyên 136
30 Trường THPT Trần Phú Thái Nguyên 56
31 Trường THPT Phổ Yên Thái Nguyên 49
32 Trường Dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm Thái Nguyên 46
33 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 41
34 Trường THPT Long Hồng Phê Thái Nguyên 38
35 Trường THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên 25
36 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên 19
37 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đại Từ Thái Nguyên 8
38 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên Thái Nguyên 6
39 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Định Hóa Thái Nguyên 5
40 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Sông Công Thái Nguyên 4
41 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Bình Thái Nguyên 3
42 Trường THPT Lương Thế Vinh Thái Nguyên 3
43 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thái Nguyên 2
44 Trường Thiếu Sinh Quân Quân khu 1 Thái Nguyên 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 4403
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 3687
Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 2765
4 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 1290
5 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Thái Nguyên 451
6 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 422
7 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 335
8 Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Thái Nguyên 224
9 Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc Thái Nguyên 43
10 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 43
11 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên 36
12 Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch - Thái Nguyên Thái Nguyên 28
13 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Thái Nguyên 17
14 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên 5
15 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên 4
16 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên 3
17 Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên 3
18 Đại học Việt Bắc Thái Nguyên 3
19 Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên 2
20 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức Thái Nguyên 1