Top thí sinh dự thi - Lạng Sơn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn 808
Trường THPT Lương Văn Tri Lạng Sơn 709
Trường THPT Việt Bắc Lạng Sơn 657
4 Trường THPT Vũ Lễ Lạng Sơn 502
5 Trường THPT Bắc Sơn Lạng Sơn 385
6 Trường THPT Văn Quan Lạng Sơn 320
7 Trường THPT Cao Lộc Lạng Sơn 163
8 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng Lạng Sơn 89
9 Trường THPT Tú Đoạn Lạng Sơn 80
10 Trường THPT Lộc Bình Lạng Sơn 53
11 Trường THPT Đình Lập Lạng Sơn 52
12 Trường THPT Bình Gia Lạng Sơn 40
13 Trường THPT Ba Sơn Lạng Sơn 36
14 Trường THPT Chu Văn An Lạng Sơn 32
15 Trường THPT Đồng Bành Lạng Sơn 20
16 Trường THPT Chi Lăng Lạng Sơn 18
17 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Lạng Sơn 14
18 Trung tâm GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn 7
19 Trường THPT Hữu Lũng Lạng Sơn 7
20 Trường THPT Hòa Bình Lạng Sơn 6
21 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cao Lộc Lạng Sơn 5
22 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Quan Lạng Sơn 3
23 Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 2
24 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng Lạng Sơn 2
25 Trường THPT Tràng Định Lạng Sơn 2
26 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Gia Lạng Sơn 1
27 Trường THPT Na Dương Lạng Sơn 1
28 Trường THPT Đồng Đăng Lạng Sơn 1
29 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Bình Lạng Sơn 1
30 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lâm Ca Lạng Sơn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lạng Sơn 325
Cao đẳng nghề Lạng Sơn Lạng Sơn 193
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn Lạng Sơn 81
4 Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc Lạng Sơn 2