Top thí sinh dự thi - Hà Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Đồng Yên Hà Giang 488
Trường THPT Bắc Mê Hà Giang 478
Trường THPT Kim Ngọc Hà Giang 273
4 Trường THCS&THPT Minh Ngọc Hà Giang 242
5 Trường Cấp 2,3 Phương Tiến Hà Giang 217
6 Trường THPT Ngọc Hà Hà Giang 199
7 Trường THPT Tân Quang Hà Giang 122
8 Trường THPT chuyên Hà Giang Hà Giang 106
9 Trường Nội trú Cấp 2,3 Bắc Quang Hà Giang 102
10 Trường cấp 2-3 Tân Quang Hà Giang 75
11 Trường THPT Đồng Văn Hà Giang 64
12 Trường THPT Lê Hồng Phong Hà Giang 58
13 Trường THPT Thông Nguyên Hà Giang 42
14 Trường THPT Việt Lâm Hà Giang 37
15 Trường THPT Hùng An Hà Giang 31
16 Trường THCS&THPT Linh Hồ Hà Giang 28
17 Trường THPT Hoàng Su Phì Hà Giang 28
18 Trường THPT Vị Xuyên Hà Giang 28
19 Trường PTDT Cấp 2,3 Nội Trú Yên Minh Hà Giang 20
20 Trường THPT Quang Bình Hà Giang 17
21 Trường THPT Xuân Giang Hà Giang 13
22 Trường THPT Xín Mần Hà Giang 10
23 Trường NT cấp 2-3 Bắc Quang Hà Giang 9
24 Trường THPT Việt Vinh Hà Giang 9
25 Trường PTDTNT Đồng Văn Hà Giang 8
26 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 5
27 Trường THPT Yên Minh Hà Giang 5
28 Trường PTDT Nội Trú Tỉnh Hà Giang 4
29 Trường PTDTBT TH Pải Lủng Hà Giang 4
30 Trường THPT Quản Bạ Hà Giang 4
31 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Giang 4
32 Trường THPT Mèo Vạc Hà Giang 4
33 Trường TTGD Thường Xuyên Hà Giang 2
34 Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Hà Giang 2
35 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Quản Bạ Hà Giang 2
36 Trường THPT Quyết Tiến Hà Giang 2
37 Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn Hà Giang 1
38 Trường PTDT nội trú Hà Giang 1
39 Trường THPT Mậu Duệ Hà Giang 1
40 Trường PTDTBT TH Tả Lủng Hà Giang 1
41 Trường THCS&THPT Tùng Bá Hà Giang 1
42 Trường THCS&THPT Xín Mần Hà Giang 1
43 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 1
44 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề Hà Giang Hà Giang 3