Top thí sinh dự thi - Hà Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hoàng Su Phì Hà Giang 687
Trường THPT Đồng Yên Hà Giang 407
Trường PTDT Cấp 2,3 Nội Trú Yên Minh Hà Giang 287
4 Trường THPT Mậu Duệ Hà Giang 242
5 Trường THCS&THPT Linh Hồ Hà Giang 214
6 Trường THPT Thông Nguyên Hà Giang 210
7 Trường THPT Việt Lâm Hà Giang 142
8 Trường THPT Kim Ngọc Hà Giang 115
9 Trường THPT Việt Vinh Hà Giang 99
10 Trường PTDT NT THCS và THPT Huyện Vị Xuyên Hà Giang 77
11 Trường Nội trú Cấp 2,3 Bắc Quang Hà Giang 55
12 Trường THPT Lê Hồng Phong Hà Giang 35
13 Trường PTDTNT Đồng Văn Hà Giang 30
14 Trường PTDT nội trú Hà Giang 28
15 Trường THPT Ngọc Hà Hà Giang 26
16 Trường Cấp 2,3 Phương Tiến Hà Giang 20
17 Trường THPT Đồng Văn Hà Giang 19
18 Trường THPT Vị Xuyên Hà Giang 18
19 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Quản Bạ Hà Giang 16
20 Trường THPT Yên Minh Hà Giang 13
21 Trường THPT Quản Bạ Hà Giang 10
22 Trường THPT chuyên Hà Giang Hà Giang 8
23 Trường NT cấp 2-3 Bắc Quang Hà Giang 6
24 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Giang 6
25 Trường PTDTNT Mèo Vạc Hà Giang 5
26 Trường THPT Hùng An Hà Giang 5
27 Trường THPT Mèo Vạc Hà Giang 4
28 Trường THPT Lê Hồng Phong Hà Giang 4
29 Trường THPT Quang Bình Hà Giang 4
30 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 4
31 Trường THPT Xuân Giang Hà Giang 3
32 Trường THCS&THPT Tùng Bá Hà Giang 3
33 Trường THCS&THPT Xín Mần Hà Giang 3
34 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 2
35 Trường cấp 2-3 Tân Quang Hà Giang 2
36 Trường PTDTBT TH&THCS Nàng Đôn Hà Giang 1
37 Trường THPT Thông Nguyên Hà Giang 1
38 Trường THPT Xín Mần Hà Giang 1
39 Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn Hà Giang 1
40 Trường TTGD Thường Xuyên Hà Giang 1
41 Trường THPT Bắc Mê Hà Giang 1
42 Trường PTDT Nội Trú Tỉnh Hà Giang 1
43 Trường PTDTBT TH Pải Lủng Hà Giang 1
44 Trường PTDT Nội Trú Hà Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề Hà Giang Hà Giang 30
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Hà Giang 4