Top thí sinh dự thi - Hà Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Hà Giang 4
Trường THPT Xín Mần Hà Giang 2
Trường cấp 2-3 Tân Quang Hà Giang 1
4 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Giang 1
5 Trường THPT Quản Bạ Hà Giang 1
6 Trường THPT Đồng Văn Hà Giang 1
7 Trường THPT Lê Hồng Phong Hà Giang 1
8 Trường THPT Vị Xuyên Hà Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Hà Giang 319
Trường khác Hà Giang 23
Trường Cao đẳng nghề Hà Giang Hà Giang 12