Top thí sinh dự thi - Cao Bằng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hòa An Cao Bằng 9
Trường PT DTNT Bảo Lâm Cao Bằng 3
Trường PTDTNT Huyện Hạ Lang Cao Bằng 3
4 Trường THPT Bản Ngà Cao Bằng 2
5 Trường THPT Bằng Ca Cao Bằng 2
6 Trường THPT Lục Khu Cao Bằng 2
7 Trường THPT Bảo Lạc Cao Bằng 2
8 Trường PT DTNT Nguyên Bình Cao Bằng 1
9 Trường PTDT Nội Trú Cao Bằng 1
10 Trường THPT Bảo Lâm Cao Bằng 1
11 Trường THPT Hà Quảng Cao Bằng 1
12 Trường THPT Tĩnh Túc Cao Bằng 1
13 Trường THPT Canh Tân Cao Bằng 1
14 Trường PT DTNT Hòa An Cao Bằng 1
15 Trường THPT Chuyên Cao Bằng 1
16 Trường THPT Thị Xã Cao Bằng 1
17 Trường PT DTNT Hà Quảng Cao Bằng 1
18 Trường PT DTNT Phục Hòa Cao Bằng 1
19 Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng 1
20 Trường THPT Đống Đa Cao Bằng 1
21 Trường THPT Hạ Lang Cao Bằng 1
22 Trường THPT Nà Giàng Cao Bằng 1
23 Trường THPT Phục Hòa Cao Bằng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Cao Bằng 4