Top thí sinh dự thi - Cao Bằng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Quảng Uyên Cao Bằng 409
Trường THPT Thạch An Cao Bằng 323
Trường THPT Hà Quảng Cao Bằng 231
4 Trường THPT Chuyên Cao Bằng 153
5 Trường THPT Cách Linh Cao Bằng 128
6 Trường THPT Canh Tân Cao Bằng 91
7 Trường THPT Trà Lĩnh Cao Bằng 79
8 Trường THPT Đống Đa Cao Bằng 65
9 Trường THPT Cao Bình Cao Bằng 61
10 Trường THPT Trùng Khánh Cao Bằng 53
11 TT GDNN-GDTX huyện Quảng Hoà Cao Bằng 48
12 Trường THPT Thị Xã Cao Bằng 44
13 Trường THPT Pò Tấu Cao Bằng 42
14 Trường THPT Hòa An Cao Bằng 39
15 Trường THPT Bằng Ca Cao Bằng 28
16 Trường THPT Phục Hoà Cao Bằng 17
17 Trường THPT Bảo Lâm Cao Bằng 13
18 Trường THPT Bế Văn Đàn Cao Bằng 10
19 Trường THPT Quang Trung Cao Bằng 8
20 Trường PT DTNT Hòa An Cao Bằng 6
21 Trường THPT Thông Huề Cao Bằng 5
22 Trường PT DTNT Quảng Uyên Cao Bằng 4
23 Trường THPT Thành Phố Cao Bằng Cao Bằng 4
24 Trường THPT Tĩnh Túc Cao Bằng 4
25 Trường THPT Nguyên Bình Cao Bằng 4
26 Trường THPT Phục Hòa Cao Bằng 4
27 Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh Cao Bằng 3
28 Trường PT DTNT Hà Quảng Cao Bằng 3
29 Trường THPT Bản Ngà Cao Bằng 3
30 Trường PT DTNT Trà Lĩnh Cao Bằng 2
31 Trường PT DTNT Phục Hòa Cao Bằng 2
32 Trường THPT Thông Nông Cao Bằng 2
33 Trường PTDT Nội Trú Cao Bằng 1
34 Trường THPT Đàm Quang Trung Cao Bằng 1
35 Trường THPT Hạ Lang Cao Bằng 1
36 Trường PTDTNT Huyện Hạ Lang Cao Bằng 1
37 Trường THPT Nà Bao Cao Bằng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Cao Bằng 80
TT GDNN-GDTX tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 1