Top thí sinh dự thi - Bắc Kạn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bắc Kạn Bắc Kạn 315
Trường THPT Na Rì Bắc Kạn 308
Trường THPT Nà Phặc Bắc Kạn 255
4 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn Bắc Kạn 206
5 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn 172
6 Trường THPT Ngân Sơn Bắc Kạn 126
7 Trường THPT Bình Trung Bắc Kạn 94
8 Trường THPT Phủ Thông Bắc Kạn 26
9 Trường THPT Na Rỳ Bắc Kạn 23
10 Trường PTDT Nội Trú Ba Bể Bắc Kạn 5
11 Trường THPT Ba Bể Bắc Kạn 5
12 Trường THPT Chợ Đồn Bắc Kạn 2
13 Trường THPT Bộc Bố Bắc Kạn 2
14 Trường PTDTNT Bắc Kạn Bắc Kạn 1
15 Trường THPT Chợ Mới Bắc Kạn 1
16 Trường THPT DL Hùng Vương Bắc Kạn 1
17 Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn Bắc Kạn 1
18 Trường phổ thông dân tộc nội trú Ngân Sơn Bắc Kạn 1
19 Trường THPT Quảng Khê Bắc Kạn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn Bắc Kạn 54
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Bắc Kạn 17