Top thí sinh dự thi - Tây Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tây Ninh Tây Ninh 5
Trường THPT Hoàng Văn Thụ Tây Ninh 2
Trường THPT Lý Thường Kiệt Tây Ninh 2
4 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh 2
5 Trường THPT Châu Thành Tây Ninh 2
6 Trường THPT Dương Minh Châu Tây Ninh 2
7 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Biên Tây Ninh 2
8 Trường THPT Lê Duẩn Tây Ninh 1
9 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tây Ninh 1
10 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Dương Minh Châu Tây Ninh 1
11 Trường THPT Nguyễn An Ninh Tây Ninh 1
12 Trường Thực nghiệm Giáo dục Phổ thông Tây Ninh Tây Ninh 1
13 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Châu Tây Ninh 1
14 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Tây Ninh 1
15 Trường THPT Nguyễn Trãi Tây Ninh 1
16 Trường THPT Trần Phú Tây Ninh 1
17 Trường THPT Lê Hồng Phong Tây Ninh 1
18 Trường THPT Quang Trung Tây Ninh 1
19 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành Tây Ninh 1
20 Trường THPT Lê Quý Đôn Tây Ninh 1
21 Trường THPT Lương Thế Vinh Tây Ninh 1
22 Trường THPT Tân Châu Tây Ninh 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh Tây Ninh 1