Top thí sinh dự thi - Bình Thuận

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường khác Bình Thuận 15
Trường THPT Hùng Vương Bình Thuận 10
Trường THPT Bùi Thị Xuân Bình Thuận 6
4 Trường THPT Hàm Thuận Bắc Bình Thuận 6
5 Trường THPT Phan Chu Trinh Bình Thuận 6
6 Trường THPT Lý Thường Kiệt Bình Thuận 6
7 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bình Thuận 6
8 Trường THPT Đức Linh Bình Thuận 5
9 Trường THPT ChuyênTrần Hưng Đạo Bình Thuận 4
10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh Bình Thuận 4
11 Trường THPT Hàm Tân Bình Thuận 3
12 Trường THPT Phan Bội Châu Bình Thuận 3
13 Trường THPT Hàm Thuận Nam Bình Thuận 2
14 Trường THPT Lý Thường Kiệt Bình Thuận 2
15 Trường THPT Tuy Phong Bình Thuận 2
16 Trường THPT Phan Thiết Bình Thuận 2
17 Trường THPT Tánh Linh Bình Thuận 2
18 Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn Bình Thuận 1
19 Trường DTNT Hàm Thuận Bắc Bình Thuận 1
20 Trường THPT Đức Tân Bình Thuận 1
21 Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn Bình Thuận 1
22 Trường THPT Lương Thế Vinh Bình Thuận 1
23 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Bình Thuận 1
24 Trường THPT Hòa Đa Bình Thuận 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận Bình Thuận 132
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận Bình Thuận 48
Cao đẳng Y tế Bình Thuận Bình Thuận 25
4 Trường khác Bình Thuận 24
5 Trường Đại học Phan Thiết Bình Thuận 5
6 Cao đẳng nghề Bình Thuận Bình Thuận 3