Top thí sinh dự thi - Bình Phước

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cấp 2,3 Lộc Hiệp Bình Phước 4
Trường THPT Đồng Xoài Bình Phước 4
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Bình Phước 4
4 Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước 3
5 Trường THPT Trần Phú Bình Phước 3
6 Trường THPT Bình Long Bình Phước 3
7 Trường THPT Ngô Quyền Bình Phước 2
8 Trường PT cấp 2-3 Đắk Ơ Bình Phước 2
9 Trường THPT Bù Đăng Bình Phước 2
10 THCS & THPT Đăng Hà Bình Phước 2
11 Trường THPT Đồng Phú Bình Phước 2
12 Trường THPT Nguyễn Khuyến Bình Phước 2
13 Trường THPT Lộc Ninh Bình Phước 1
14 Trường THPT Thống Nhất Bình Phước 1
15 Trường Cấp 2,3 Đăng Hà Bình Phước 1
16 Trường PT cấp 2 - 3 Đồng Tiến Bình Phước 1
17 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Bình Phước 1
18 Trường THPT Nguyễn Du Bình Phước 1
19 Trường THPT Thanh Hòa Bình Phước 1
20 Trường Cấp 2,3 Lộc Thành Bình Phước 1
21 Trường THPT Lê Quý Đôn Bình Phước 1
22 Trường THPT Phước Long Bình Phước 1
23 Trường THPT Chơn Thành Bình Phước 1
24 Trường THPT Chu Văn An Bình Phước 1
25 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước 1
26 Trường THPT Lộc Thái Bình Phước 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước Bình Phước 6
Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước Bình Phước 2