Top thí sinh dự thi - Bình Phước

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Chuyên Bình Long Bình Phước 175
Trường THPT Bình Long Bình Phước 44
Trường THPT Phước Bình Bình Phước 15
4 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Bình Phước 8
5 Trường THPT Trần Phú Bình Phước 6
6 Trường THPT Đồng Phú Bình Phước 5
7 Trường THPT Chu Văn An Bình Phước 4
8 Trường THPT Nguyễn Khuyến Bình Phước 4
9 Trường PT cấp 2,3 Lộc Hiệp Bình Phước 4
10 Trường THPT Phước Long Bình Phước 4
11 Trường THPT Lộc Ninh Bình Phước 4
12 Trường THPT Bù Đăng Bình Phước 3
13 Trường THPT Đồng Xoài Bình Phước 3
14 Trường THPT Chơn Thành Bình Phước 2
15 Trường THPT Hùng Vương Bình Phước 2
16 Trường Cấp 2,3 Lộc Hiệp Bình Phước 2
17 Trường TH, THCS, THPT Quốc tế (TIS) Bình Phước 1
18 Trường THCS & THPT Tân Tiến Bình Phước 1
19 Trường THPT Thống Nhất Bình Phước 1
20 Trường THPT Ngô Quyền Bình Phước 1
21 Trường THPT Nguyễn Du Bình Phước 1
22 Trường THPT Thanh Hòa Bình Phước 1
23 THCS & THPT Đăng Hà Bình Phước 1
24 Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến Bình Phước 1
25 Trường THPT Phú Riềng Bình Phước 1
26 Trường THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước 1
27 Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh Bình Phước 1
28 Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bù Gia Mập Bình Phước 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước Bình Phước 3
Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước Bình Phước 1