Top thí sinh dự thi - Bình Dương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Trần Văn Ơn Bình Dương 1301
Trường THPT Dĩ An Bình Dương 835
Trường THPT Bàu Bàng Bình Dương 563
4 Trường THPT Lê Lợi Bình Dương 449
5 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bình Dương 329
6 Trường THPT Nguyễn An Ninh Bình Dương 325
7 Trường THPT Tân Bình Bình Dương 247
8 Trường THPT chuyên Hùng Vương Bình Dương 226
9 Trường THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương 168
10 Trường THPT Bình Phú Bình Dương 105
11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Dầu Tiếng Bình Dương 105
12 Trường THPT Bình Phú Bình Dương 102
13 Trường THPT Dầu Tiếng Bình Dương 100
14 Trường THPT Phước Hòa Bình Dương 75
15 Trường THPT Phan Bội Châu Bình Dương 63
16 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ Bình Dương 56
17 Trường THPT Thường Tân Bình Dương 55
18 Trường THPT Thanh Tuyền Bình Dương 37
19 Trường THPT Võ Minh Đức Bình Dương 37
20 Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh Bình Dương 31
21 Trường Trung - tiểu học Việt Anh Bình Dương 30
22 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bình Dương 27
23 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Dĩ An Bình Dương 27
24 Trường THPT Trịnh Hoài Đức Bình Dương 24
25 Trường THPT Tân Bình Bình Dương 22
26 Trường THPT An Mỹ Bình Dương 21
27 Trường THPT Tân Phước Khánh Bình Dương 16
28 Trường THPT Lê Lợi Bình Dương 15
29 Trường THPT Bình An Bình Dương 12
30 Trung tâm Giáo duc Thường Xuyên Kĩ thuật Hướng nghiệp Dĩ An Bình Dương 8
31 Trường THPT Phước Vĩnh Bình Dương 6
32 Trường THPT Nguyễn Trãi Bình Dương 5
33 Trường THPT Nguyễn Huệ Bình Dương 5
34 Trường THPT Long Hòa Bình Dương 4
35 Trường THPT - THCS Petrus Ký Bình Dương 3
36 Trường THPT Bến Cát Bình Dương 3
37 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương Bình Dương 3
38 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Phú Giáo Bình Dương 2
39 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố Thuận An Bình Dương 1
40 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp Bến Cát Bình Dương 1
41 TTGDTX tỉnh Bình Dương Bình Dương 1
42 Trường THPT Tây Nam Bình Dương 1
43 Trường THPT Thường Tân Bình Dương 1
44 Trường THPT Ngô Thời Nhiệm Bình Dương 1
45 Trường THPT An Mỹ Bình Dương 1
46 Trường THPT cấp 2, 3 Thượng Tân Bình Dương 1