Top thí sinh dự thi - Vĩnh Long

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Trà Ôn Vĩnh Long 990
Trường THPT Vĩnh Xuân Vĩnh Long 913
Trường THPT Nguyễn Thông Vĩnh Long 462
4 Trường THPT Song Phú Vĩnh Long 395
5 Trường THPT Tân Lược Vĩnh Long 337
6 Trường THPT Hoàng Thái Hiếu Vĩnh Long 265
7 Trường cấp 2,3 Trưng Vương Vĩnh Long 262
8 Trường THPT Tân Quới Vĩnh Long 227
9 Trường THPT Lưu Văn Liệt Vĩnh Long 206
10 Trường THPT Phạm Hùng Vĩnh Long 102
11 Trường THPT Trưng Vương Vĩnh Long 82
12 Trường cấp 2-3 Mỹ Thuận Vĩnh Long 68
13 Trường THPT Bình Minh Vĩnh Long 63
14 Trường THPT Lê Thanh Mừng Vĩnh Long 62
15 Trường THCS và THPT Thành Bình Vĩnh Long 36
16 Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt Vĩnh Long 21
17 Trường THPT Mang Thít Vĩnh Long 16
18 Trường THPT Hiếu Phụng Vĩnh Long 14
19 Trường THPT Vĩnh Long Vĩnh Long 13
20 Trường THPT Hựu Thành Vĩnh Long 12
21 Trường THPT Vĩnh Long Vĩnh Long 9
22 Trường THPT Phú Quới Vĩnh Long 9
23 Trường THPT cấp 2-3 Phú Quới Vĩnh Long 7
24 Trường THPT Võ Văn Kiệt Vĩnh Long 6
25 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long 5
26 Trường THPT Mỹ Phước Vĩnh Long 5
27 Trường THPT Mỹ Thuận Vĩnh Long 3
28 Trường cấp 2-3 Phú Quới Vĩnh Long 3
29 Trường THPT BC Long Hồ Vĩnh Long 3
30 Trường THPT Nguyễn Hữu Tự Vĩnh Long 2
31 Trường Sư phạm thực hành Vĩnh Long 2
32 Trường THCS và THPT Phan Văn Đáng Vĩnh Long 2
33 Trường THPT Hòa Bình Vĩnh Long 2
34 Trường THPT Hòa Ninh Vĩnh Long 1
35 Trường THPT DT Nội Trú Vĩnh Long 1
36 Trường THCS- THPT Đông Thành Vĩnh Long 1
37 Trường THPT Phan Văn Hòa Vĩnh Long 1
38 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Vĩnh Long 1
39 Trường THPT Long Phú Vĩnh Long 1