Top thí sinh dự thi - Vĩnh Long

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bình Minh Vĩnh Long 1257
Trường THPT Nguyễn Thông Vĩnh Long 1256
Trường THPT Vĩnh Xuân Vĩnh Long 1017
4 Trường THPT Lưu Văn Liệt Vĩnh Long 736
5 Trường THPT Vĩnh Long Vĩnh Long 712
6 Trường THPT Trà Ôn Vĩnh Long 569
7 Trường THPT Hòa Bình Vĩnh Long 518
8 Trường THPT Hựu Thành Vĩnh Long 504
9 Trường THPT Hoàng Thái Hiếu Vĩnh Long 458
10 Trường THPT Tân Lược Vĩnh Long 399
11 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long 370
12 Trường THPT Vĩnh Long Vĩnh Long 240
13 Trường cấp 2-3 Phú Quới Vĩnh Long 213
14 Trường THPT Song Phú Vĩnh Long 212
15 Trường THPT cấp 2-3 Phú Quới Vĩnh Long 204
16 Trường THPT Võ Văn Kiệt Vĩnh Long 192
17 Trung tâm GDNN- GDTX thị xã Bình Minh Vĩnh Long 152
18 Trường THPT Phạm Hùng Vĩnh Long 148
19 Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt Vĩnh Long 127
20 Trường THCS- THPT Đông Thành Vĩnh Long 82
21 Trường THPT Phú Quới Vĩnh Long 77
22 Trường THPT Lê Thanh Mừng Vĩnh Long 75
23 Trường THPT Tân Quới Vĩnh Long 68
24 Trường THPT Mang Thít Vĩnh Long 67
25 Trường THCS và THPT Phan Văn Đáng Vĩnh Long 39
26 Trường THPT Hiếu Nhơn Vĩnh Long 39
27 Trường THPT Mỹ Phước Vĩnh Long 34
28 Trường THPT Hiếu Phụng Vĩnh Long 28
29 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Vĩnh Long 26
30 Trường cấp 2,3 Trưng Vương Vĩnh Long 20
31 Trường cấp 2-3 Mỹ Thuận Vĩnh Long 19
32 Trường Cấp 2- 3 Hiếu Nhơn Vĩnh Long 8
33 Trường THPT Mỹ Thuận Vĩnh Long 4
34 Trường THPT Trưng Vương Vĩnh Long 3
35 Trường THPT BC Long Hồ Vĩnh Long 3
36 Trường THPT Hòa Ninh Vĩnh Long 3
37 Trường THPT Nguyễn Hữu Tự Vĩnh Long 2
38 Trường Sư phạm thực hành Vĩnh Long 2
39 Trường THPT Long Phú Vĩnh Long 2
40 Trường Cấp 2, 3 Phan Văn Hòa Vĩnh Long 1
41 Trường THPT DT Nội Trú Vĩnh Long 1