Top thí sinh dự thi - Trà Vinh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Đáng Trà Vinh 1360
Trường THPT Trà Cú Trà Vinh 1162
Trường THPT Dương Quang Đông Trà Vinh 728
4 Trường THPT Nguyễn Văn Hai Trà Vinh 701
5 Trường THPT Tiểu Cần Trà Vinh 561
6 Trường THPT Phạm Thái Bường Trà Vinh 560
7 Trường THPT Dương Háo Học Trà Vinh 460
8 Trường THPT Hiếu Tử Trà Vinh 398
9 Trường THPT DT Nội Trú Trà Vinh 375
10 Trường THPT Nhị Trường Trà Vinh 327
11 Trường THPT Cầu Ngang B Trà Vinh 291
12 Trường THPT Long Khánh Trà Vinh 283
13 Trường THPT Hòa Lợi Trà Vinh 275
14 Trường THPT Long Hiệp Trà Vinh 273
15 Trường THPT Long Hữu Trà Vinh 266
16 Trường THPT Vũ Đình Liệu Trà Vinh 249
17 Trường THPT Phong Phú Trà Vinh 248
18 Trường THPT Cầu Kè Trà Vinh 246
19 Trường THPT Chuyên Trà Vinh Trà Vinh 231
20 Trường THPT Cầu Ngang A Trà Vinh 227
21 Trường THCS và THPT Lương Hòa A Trà Vinh 221
22 Trường THPT Tam Ngãi Trà Vinh 221
23 Trường THPT Tập Sơn Trà Vinh 215
24 Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh Trà Vinh 197
25 Trường THPT Đôn Châu Trà Vinh 189
26 Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần Trà Vinh 165
27 Trường PTDT Nội Trú Trà Cú Trà Vinh 154
28 THPT Trần Hiếu nghĩa Trà Vinh 137
29 Trường THPT Cầu Quan Trà Vinh 113
30 Trường THPT Hàm Giang Trà Vinh 112
31 Trường THPT Hòa Minh Trà Vinh 65
32 Trung tâm GDNN – GDTX huyện Càng Long Trà Vinh 35
33 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cầu Kè Trà Vinh 29
34 Trường THPT DT Nội Trú THCS huyện Duyên Hải Trà Vinh 28
35 Trường THPT Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 24
36 Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh 17
37 Trường THPT Hồ Thị Nhâm Trà Vinh 6
38 Trung Tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú Trà Vinh 3
39 Trường THPT Đại An Trà Vinh 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Trà Vinh Trà Vinh 1249
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh Trà Vinh 300
Đoàn trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh Trà Vinh 40