Top thí sinh dự thi - Trà Vinh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Long Khánh Trà Vinh 273
Trường THPT DT Nội Trú Trà Vinh 206
Trường THPT Vũ Đình Liệu Trà Vinh 166
4 Trường THPT Hòa Lợi Trà Vinh 159
5 Trường THPT Tam Ngãi Trà Vinh 135
6 TRƯỜNG THPT DUYÊN HẢI Trà Vinh 80
7 Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh Trà Vinh 62
8 Trường THPT Chuyên Trà Vinh Trà Vinh 51
9 Trường THPT Hòa Minh Trà Vinh 41
10 Trường THPT Trà Cú Trà Vinh 38
11 Trường PTDT Nội Trú Trà Cú Trà Vinh 33
12 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần Trà Vinh 29
13 Trường THPT Đôn Châu Trà Vinh 29
14 Trường THCS và THPT Lương Hòa A Trà Vinh 27
15 Trường THPT Tiểu Cần Trà Vinh 25
16 Trung tâm GDNN-GDTX Trà Vinh 21
17 TRƯỜNG THCS & THPT DÂN THÀNH Trà Vinh 16
18 Trường THPT Cầu Quan Trà Vinh 15
19 Trường THPT Đại An Trà Vinh 15
20 Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh 7
21 Trường THPT Cầu Ngang A Trà Vinh 7
22 Trường THPT Dương Quang Đông Trà Vinh 6
23 Trường THPT Hiếu Tử Trà Vinh 3
24 Trường THPT Nguyễn Đáng Trà Vinh 3
25 Trường THPT Tập Sơn Trà Vinh 3
26 Trường THPT Long Hiệp Trà Vinh 3
27 Trường THPT Phong Phú Trà Vinh 2
28 Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần Trà Vinh 2
29 Trường THPT Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 2
30 Trường THPT Hồ Thị Nhâm Trà Vinh 1
31 Trường THPT Nguyễn Văn Hai Trà Vinh 1
32 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cầu Kè Trà Vinh 1
33 Trường THPT Long Hữu Trà Vinh 1
34 Trường THPT DT Nội Trú THCS huyện Duyên Hải Trà Vinh 1
35 Trường THPT Dương Háo Học Trà Vinh 1
36 Trường THPT Cầu Kè Trà Vinh 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Trà Vinh Trà Vinh 1732
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh Trà Vinh 271
Đoàn trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh Trà Vinh 247