Top thí sinh dự thi - Tiền Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang 2061
Trường THPT Trương Định Tiền Giang 736
Trường THPT Tân Phước Tiền Giang 717
4 Trường THPT Trần Văn Hoài Tiền Giang 706
5 Trường THPT Bình Đông Tiền Giang 548
6 Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang 292
7 Trường THPT Ấp Bắc Tiền Giang 288
8 Trường THPT Lưu Tấn Phát Tiền Giang 234
9 Trường THPT Gò Công Đông Tiền Giang 173
10 Trường THPT Thủ Khoa Huân Tiền Giang 160
11 Trường THPT Gò Công Tiền Giang 119
12 Trường THPT Phước Thạnh tại Xã Phước Thạnh Tiền Giang 73
13 Trường THPT Nguyễn Văn Thìn Tiền Giang 59
14 Trường THPT Chợ Gạo Tiền Giang 35
15 Trường THPT Phú Thạnh Tiền Giang 30
16 Trường THPT Long Bình Tiền Giang 21
17 Trường THPT Vĩnh Kim Tiền Giang 10
18 Trường THPT Nguyễn Văn Côn Tiền Giang 10
19 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tiền Giang 8
20 Trường THPT Tân Hiệp Tiền Giang 6
21 Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Tiền Giang 6
22 Trường THPT Mỹ Phước Tây Tiền Giang 5
23 Trường THPT Long Bình Tiền Giang 5
24 Trung tâm GDTX Thành Phố Mỹ Tho tại Phường 2 Tiền Giang 4
25 Trường THPT Rạch Gầm - Xoài Mút Tiền Giang 4
26 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tiền Giang 3
27 Trường THPT Cái Bè Tiền Giang 3
28 Trường THPT Tứ Kiệt Tiền Giang 3
29 Trường THPT Đốc Binh Kiều Tiền Giang 3
30 Trường THPT Dưỡng Điềm Tiền Giang 3
31 Trường THPT Huỳnh Văn Sâm Tiền Giang 2
32 Trường THPT Phạm Thành Trung Tiền Giang 2
33 Trường THPT Thiên Hộ Dương Tiền Giang 1
34 Trường THPT Bình Phục Nhứt Tiền Giang 1
35 Trường THPT Phan Việt Thống Tiền Giang 1
36 Trường THPT Tân Thới Tiền Giang 1
37 Trường THPT Vĩnh Bình Tiền Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Tiền Giang 286
Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Tiền Giang 20
Trường Đại học Tiền Giang Tiền Giang 14
4 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Tiền Giang 4