Top thí sinh dự thi - Tiền Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Tiền Giang 22
Trường Đại học Tiền Giang Tiền Giang 14
Trường khác Tiền Giang 7
4 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Tiền Giang 2
5 Trường Cao đẳng Tiền Giang Tiền Giang 1