Danh sách thí sinh dự thi - Long An

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Đức Hòa 4420
Huyện Cần Giuộc 4389
Thị xã Tân An 3018
4 Huyện Cần Đước 2844
5 Other(Sinh Viên) 2377
6 Huyện Tân Thạnh 2107
7 Huyện Tân Trụ 1908
8 Thị xã Kiến Tường 1724
9 Huyện Thủ Thừa 1710
10 Huyện Bến Lức 1517
11 Huyện Đức Huệ 1348
12 Huyện Châu Thành 993
13 Huyện Thạnh Hóa 805
14 Huyện Tân Hưng 741
15 Huyện Vĩnh Hưng 713
16 Huyện Mộc Hóa 242
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh