Danh sách thí sinh dự thi - Đồng Tháp

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Lấp Vò 170
Other(Sinh Viên) 55
Huyện Châu Thành 41
4 Huyện Cao Lãnh 38
5 Huyện Tháp Mười 12
6 Huyện Hồng Ngự 6
7 Thành phố Cao Lãnh 5
8 Huyện Lai Vung 4
9 Huyện Tam Nông 3
10 Huyện Thanh Bình 2
11 Thành phố Sa Đéc 2
12 Thị xã Hồng Ngự 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh