Danh sách thí sinh dự thi - Bến Tre

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Bình Đại 15
Thành phố Bến Tre 11
Other(Sinh Viên) 10
4 Huyện Chợ Lách 5
5 Huyện Giồng Trôm 3
6 Huyện Thạnh Phú 2
7 Huyện Châu Thành 2
8 Huyện Ba Tri 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh