Danh sách thí sinh dự thi - Bến Tre

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Bình Đại 578
Huyện Giồng Trôm 522
Thành phố Bến Tre 237
4 Other(Sinh Viên) 127
5 Huyện Mỏ Cày Bắc 106
6 Huyện Mỏ Cày Nam 32
7 Huyện Ba Tri 31
8 Huyện Thạnh Phú 29
9 Huyện Châu Thành 7
10 Huyện Chợ Lách 7
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh