Danh sách thí sinh dự thi - Thái Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Hưng Hà 1398
Huyện Vũ Thư 831
Other(Sinh Viên) 523
4 Huyện Kiến Xương 480
5 Huyện Quỳnh Phụ 399
6 Thành phố Thái Bình 215
7 Huyện Đông Hưng 143
8 Huyện Tiền Hải 33
9 Huyện Thái Thụy 10
10 Huyện Đông Sơn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh