Danh sách thí sinh dự thi - Ninh Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thị xã Tam Điệp 609
Huyện Gia Viễn 261
Thành phố Ninh Bình 158
4 Huyện Kim Sơn 126
5 Other(Sinh Viên) 106
6 Huyện Nho Quan 8
7 Huyện Hoa Lư 8
8 Huyện Yên Mô 5
9 Huyện Yên Khánh 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh