Danh sách thí sinh dự thi - Hưng Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 259
Huyện Khoái Châu 245
Huyện Phù Cừ 27
4 Thành phố Hưng Yên 17
5 Huyện Kim Động 15
6 Huyện Ân Thi 10
7 Huyện Yên Mỹ 8
8 Huyện Mỹ Hào 6
9 Huyện Tiên Lữ 5
10 Huyện Văn Lâm 4
11 Huyện Văn Giang 3
12 Xã Trung Nghĩa 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh