Danh sách thí sinh dự thi - TP Hải Phòng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 3937
Huyện Thủy Nguyên 3936
Quận Ngô Quyền 1686
4 Quận Lê Chân 972
5 Huyện Vĩnh Bảo 915
6 Quận Hồng Bàng 821
7 Huyện Tiên Lãng 784
8 Quận Kiến An 648
9 Huyện An Dương 550
10 Quận Dương Kinh 376
11 Quận Hải An 350
12 Huyện Cát Hải 312
13 Huyện Kiến Thụy 249
14 Quận Đồ Sơn 75
15 Huyện An Lão 59
16 Huyện Chương Mỹ 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh