Danh sách thí sinh dự thi - TP Hải Phòng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 2163
Huyện Thủy Nguyên 1222
Quận Ngô Quyền 1109
4 Quận Hải An 899
5 Quận Lê Chân 729
6 Huyện An Dương 530
7 Quận Kiến An 217
8 Huyện An Lão 73
9 Quận Hồng Bàng 63
10 Huyện Tiên Lãng 14
11 Quận Dương Kinh 8
12 Huyện Kiến Thụy 5
13 Huyện Vĩnh Bảo 5
14 Quận Đồ Sơn 2
15 Huyện Cát Hải 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh