Danh sách thí sinh dự thi - Hải Dương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Nam Sách 1581
Thành phố Chí Linh 1140
Other(Sinh Viên) 902
4 Huyện Kinh Môn 792
5 Huyện Tứ Kỳ 464
6 Thành phố Hải Dương 297
7 Huyện Thanh Hà 248
8 Huyện Kim Thành 247
9 Huyện Gia Lộc 231
10 Huyện Thanh Miện 191
11 Huyện Cẩm Giàng 54
12 Huyện Ninh Giang 41
13 Huyện Bình Giang 23
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh