Danh sách thí sinh dự thi - Hải Dương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Chí Linh 1047
Huyện Tứ Kỳ 105
Other(Sinh Viên) 71
4 Thành phố Hải Dương 69
5 Huyện Kinh Môn 14
6 Huyện Thanh Miện 14
7 Huyện Ninh Giang 4
8 Huyện Bình Giang 3
9 Huyện Thanh Hà 3
10 Huyện Gia Lộc 3
11 Huyện Nam Sách 2
12 Huyện Kim Thành 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh