Danh sách thí sinh dự thi - Hà Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Kim Bảng 2219
Huyện Lý Nhân 1236
Huyện Duy Tiên 1234
4 Huyện Thanh Liêm 1130
5 Thành phố Phủ Lý 984
6 Huyện Bình Lục 274
7 Other(Sinh Viên) 169
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh