Danh sách thí sinh dự thi - Hậu Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Châu Thành A 1138
Thị xã Ngã Bảy 758
Huyện Châu Thành 705
4 Huyện Long Mỹ 548
5 Thị xã Vị Thanh 511
6 Thị xã Long Mỹ 483
7 Other(Sinh Viên) 428
8 Huyện Vị Thủy 381
9 Huyện Phụng Hiệp 131
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh