Danh sách thí sinh dự thi - Sóc Trăng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Mỹ Tú 388
Huyện Châu Thành 286
Thành phố Sóc Trăng 250
4 Other(Sinh Viên) 71
5 Huyện Long Phú 66
6 Thị Xã Ngã Năm 53
7 Huyện Trần Đề 25
8 Huyện Kế Sách 18
9 Huyện Thạnh Trị 10
10 Huyện Mỹ Xuyên 7
11 Thị Xã Vĩnh Châu 4
12 Huyện Cù Lao Dung 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh