Danh sách thí sinh dự thi - Kiên Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 907
Huyện An Minh 885
Huyện Gò Quao 659
4 Huyện Hòn Đất 651
5 Huyện Phú Quốc 636
6 Huyện Giồng Riềng 404
7 Huyện Kiên Hải 200
8 Huyện U Minh Thượng 146
9 Thành phố Rạch Giá 108
10 Huyện Giang Thành 73
11 Huyện Châu Thành 59
12 Huyện An Biên 51
13 Huyện Vĩnh Thuận 16
14 Thị xã Hà Tiên 15
15 Huyện Kiên Lương 9
16 Huyện Tân Hiệp 7
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh