Danh sách thí sinh dự thi - TP Cần Thơ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 25465
Quận Cái Răng 2378
Quận Ninh Kiều 1712
4 Huyện Thốt Nốt 1617
5 Quận Bình Thủy 1490
6 Huyện Cờ Đỏ 1205
7 Quận Ô Môn 1024
8 Huyện Thới Lai 573
9 Huyện Phong Điền 274
10 Huyện Vĩnh Thạnh 224
11 Huyện Tháp Mười 1
12 Huyện Mỹ Tú 1
13 Huyện Long Hồ 1
14 Huyện Đông Hải 1
15 Huyện An Minh 1
16 Huyện Châu Thành 1
17 Huyện Hồng Dân 1
18 Thị xã Duyên Hải 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh