Danh sách thí sinh dự thi - Cà Mau

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Cái Nước 1213
Huyện Đầm Dơi 723
Huyện Phú Tân 571
4 Other(Sinh Viên) 328
5 Huyện Thới Bình 297
6 Thành phố Cà Mau 252
7 Huyện Ngọc Hiển 211
8 Huyện Trần Văn Thới 43
9 Huyện Năm Căn 11
10 Huyện U Minh 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh