Danh sách thí sinh dự thi - Bạc Liêu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 40
Huyện Phước Long 12
Huyện Hồng Dân 4
4 Thị xã Giá Rai 1
5 Huyện Hòa Bình 1
6 Huyện Vĩnh Lợi 1
7 Thành phố Bạc Liêu 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh