Danh sách thí sinh dự thi - Bạc Liêu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thị xã Giá Rai 65
Other(Sinh Viên) 56
Huyện Phước Long 28
4 Thành phố Bạc Liêu 26
5 Huyện Vĩnh Lợi 16
6 Huyện Đông Hải 6
7 Huyện Hòa Bình 6
8 Huyện Hồng Dân 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh