Danh sách thí sinh dự thi - An Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 2454
Huyện Tân Châu 1927
Huyện Phú Tân 1327
4 Thành phố Châu Đốc 1061
5 Thành phố Long Xuyên 952
6 Huyện Thoại Sơn 394
7 Huyện Chợ Mới 189
8 Huyện An Phú 124
9 Huyện Tri Tôn 92
10 Huyện Châu Thành 30
11 Huyện Châu Phú 26
12 Huyện Tịnh Biên 15
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh