Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Tiên Phước 762
Huyện Duy Xuyên 745
Huyện Đại Lộc 648
4 Huyện Điện Bàn 584
5 Thành phố Hội An 484
6 Other(Sinh Viên) 383
7 Huyện Quế Sơn 273
8 Huyện Thăng Bình 157
9 Thành phố Tam Kỳ 93
10 Huyện Nông Sơn 50
11 Huyện Phú Ninh 15
12 Huyện Núi Thành 11
13 Huyện Tây Giang 9
14 Huyện Bắc Trà My 9
15 Huyện Nam Giang 9
16 Huyện Đông Giang 5
17 Huyện Hiệp Đức 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh