Danh sách thí sinh dự thi - Phú Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 39
Thành phố Tuy Hòa 6
Huyện Tây Hòa 5
4 Huyện Sông Hinh 4
5 Huyện Phú Hòa 2
6 Huyện Sơn Hòa 2
7 Huyện Đông Hòa 2
8 Thị xã Sông Cầu 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh