Danh sách thí sinh dự thi - Ninh Thuận

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Ninh Sơn 27
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 13
Other(Sinh Viên) 11
4 Huyện Ninh Phước 2
5 Huyện Thuận Bắc 1
6 Huyện Ninh Hải 1
7 Huyện Thuận Nam 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh