Danh sách thí sinh dự thi - Khánh Hòa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 947
Thành phố Nha Trang 138
Huyện Diên Khánh 26
4 Huyện Khánh Vĩnh 10
5 Thành phố Cam Ranh 5
6 Huyện Khánh Sơn 4
7 Huyện Vạn Ninh 2
8 Huyện Cam Lâm 2
9 Thị xã Ninh Hòa 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh