Danh sách thí sinh dự thi - Khánh Hòa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Nha Trang 4699
Other(Sinh Viên) 3011
Huyện Vạn Ninh 2042
4 Thị xã Ninh Hòa 1455
5 Huyện Cam Lâm 1153
6 Huyện Khánh Vĩnh 541
7 Thành phố Cam Ranh 413
8 Huyện Diên Khánh 30
9 Huyện Khánh Sơn 9
10 Huyện Ninh Phước 1
11 Huyện Đông Hòa 1
12 Huyện Thủy Nguyên 1
13 Huyện Tuy An 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh