Danh sách thí sinh dự thi - Bình Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Quy Nhơn 770
Huyện Phù Mỹ 760
Huyện Phù Cát 734
4 Huyện Tây Sơn 732
5 Other(Sinh Viên) 496
6 Huyện Tuy Phước 480
7 Huyện Vân Canh 194
8 Huyện Hoài Ân 56
9 Thị xã An Nhơn 19
10 Huyện An Lão 8
11 Huyện Hoài Nhơn 8
12 Huyện Vĩnh Thạnh 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh