Danh sách thí sinh dự thi - Thừa Thiên Huế

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Huế 2486
Other(Sinh Viên) 821
Huyện Phú Vang 190
4 Thị Xã Hương Trà 57
5 Huyện A Lưới 37
6 Đại học Huế 8
7 Thị xã Hương Thủy 7
8 Huyện Phú Lộc 5
9 Huyện Phong Điền 5
10 Huyện Nam Đông 4
11 Huyện Quảng Điền 3
12 Huyện Quảng Trạch 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh