Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Trị

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 25
Thị xã Đông Hà 10
Huyện Vĩnh Linh 5
4 Huyện Cam Lộ 5
5 Huyện Gio Linh 2
6 Huyện Hướng Hóa 2
7 Huyện Đa Krông 1
8 Huyện Hải Lăng 1
9 Thị xã Quảng Trị 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh