Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Trị

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Vĩnh Linh 805
Huyện Cam Lộ 593
Huyện Gio Linh 428
4 Thị xã Đông Hà 276
5 Thị xã Quảng Trị 264
6 Other(Sinh Viên) 168
7 Huyện Triệu Phong 51
8 Huyện Hướng Hóa 36
9 Huyện Hải Lăng 5
10 Huyện Đa Krông 4
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh