Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Bố Trạch 12330
Huyện Lệ Thủy 6174
Thành phố Đồng Hới 5358
4 Huyện Quảng Trạch 3465
5 Thị xã Ba Đồn 3189
6 Huyện Quảng Ninh 2008
7 Other(Sinh Viên) 1851
8 Huyện Tuyên Hóa 879
9 Huyện Minh Hóa 415
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh