Danh sách thí sinh dự thi - Nghệ An

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Tân Kỳ 8371
Huyện Nam Đàn 6932
Other(Sinh Viên) 6305
4 Huyện Thanh Chương 5495
5 Huyện Đô Lương 5324
6 Huyện Quỳnh Lưu 4547
7 Huyện Quỳ Hợp 4103
8 Thành phố Vinh 3249
9 Huyện Hưng Nguyên 1832
10 Thị xã Hoàng Mai 1787
11 Huyện Anh Sơn 1623
12 Thị xã Thái Hòa 1370
13 Huyện Nghĩa Đàn 1267
14 Huyện Nghi Lộc 1238
15 Thị xã Cửa Lò 1088
16 Huyện Yên Thành 1011
17 Huyện Quế Phong 840
18 Huyện Diễn Châu 515
19 Huyện Con Cuông 515
20 Huyện Quỳ Châu 403
21 Huyện Tương Dương 10
22 Huyện Kỳ Sơn 8
23 Thành phố Bảo Lộc 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh