Danh sách thí sinh dự thi - Hà Tĩnh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Thạch Hà 1606
Huyện Nghi Xuân 1190
Huyện Kỳ Anh 1066
4 Thành phố Hà Tĩnh 941
5 Huyện Can Lộc 916
6 Other(Sinh Viên) 802
7 Thị xã Hồng Lĩnh 421
8 Huyện Đức Thọ 326
9 Huyện Lộc Hà 214
10 Huyện Cẩm Xuyên 209
11 Huyện Hương Khê 103
12 Huyện Vũ Quang 21
13 Huyện Hương Sơn 15
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh