Danh sách thí sinh dự thi - Ban Thanh niên Công an nhân dân

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 5888
Thuộc Trung Ương 2841
Huyện Sóc Sơn 6
4 Huyện Chương Mỹ 3
5 Quận 7 2
6 Thị xã Thuận Thành 2
7 Quận Thủ Đức 2
8 Quận Hồng Bàng 1
9 Thành phố Rạch Giá 1
10 Huyện Lương Sơn 1
11 Huyện Tân Châu 1
12 Huyện Hoài Đức 1
13 Thành phố Hải Dương 1
14 Thành phố Lào Cai 1
15 Huyện Krông Pak 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh