Danh sách thí sinh dự thi - Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 643
Thành phố Bà Rịa 1
Huyện Gia Lâm 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh