Danh sách thí sinh dự thi - Vĩnh Phúc

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Tam Dương 507
Other(Sinh Viên) 107
Thị xã Phúc Yên 28
4 Huyện Vĩnh Tường 13
5 Thành phố Vĩnh Yên 11
6 Huyện Lập Thạch 8
7 Huyện Yên Lạc 7
8 Huyện Sông Lô 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh