Danh sách thí sinh dự thi - Vĩnh Phúc

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Lập Thạch 387
Tam Đảo 381
Other(Sinh Viên) 302
4 Thành phố Vĩnh Yên 123
5 Thị xã Phúc Yên 115
6 Huyện Yên Lạc 18
7 Huyện Sông Lô 10
8 Huyện Bình Xuyên 9
9 Huyện Tam Dương 8
10 Huyện Vĩnh Tường 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh