Danh sách thí sinh dự thi - Quảng Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 2170
Thị xã Đông Triều 2157
Thành phố Hạ Long 1788
4 Thành phố Cẩm Phả 1678
5 Thị Xã Quảng Yên 616
6 Huyện Bình Liêu 371
7 Huyện Ba Chẽ 352
8 Huyện Vân Đồn 313
9 Huyện Tiên Yên 211
10 Huyện Đầm Hà 180
11 Thành phố Uông Bí 50
12 Thành phố Móng Cái 44
13 Huyện Cô Tô 34
14 Huyện Hoành Bồ 8
15 Huyện Hải Hà 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh