Danh sách thí sinh dự thi - Phú Thọ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Việt Trì 2586
Huyện Hạ Hòa 1332
Huyện Lâm Thao 1267
4 Huyện Thanh Sơn 855
5 Huyện Phù Ninh 728
6 Other(Sinh Viên) 644
7 Thị xã Phú Thọ 495
8 Huyện Tam Nông 301
9 Huyện Đoan Hùng 210
10 Huyện Thanh Thủy 192
11 Huyện Cẩm Khê 186
12 Huyện Yên Lập 129
13 Huyện Thanh Ba 29
14 Huyện Tân Sơn 13
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh