Danh sách thí sinh dự thi - Bắc Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Gia Bình 2318
Thị xã Quế Võ 2146
Huyện Lương Tài 1836
4 Huyện Yên Phong 1486
5 Other(Sinh Viên) 1210
6 Thị xã Thuận Thành 1012
7 Thành Phố Từ Sơn 970
8 Thành phố Bắc Ninh 732
9 Huyện Tiên Du 382
10 Quận Thanh Xuân 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh