Danh sách thí sinh dự thi - Bắc Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Tân Yên 2246
Huyện Yên Thế 1136
Huyện Việt Yên 482
4 Huyện Lục Nam 453
5 Other(Sinh Viên) 452
6 Huyện Lục Ngạn 321
7 Huyện Yên Dũng 185
8 Huyện Lạng Giang 151
9 Huyện Sơn Động 138
10 Huyện Hiệp Hoà 93
11 Thành phố Bắc Giang 29
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh