Danh sách thí sinh dự thi - Đắk Nông

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Đăk Song 498
Thị xã Gia Nghĩa 397
Huyện Krông Nô 347
4 Huyện Đăk Mil 262
5 Other(Sinh Viên) 219
6 Huyện Đăk Glong 157
7 Huyện Đăk R'Lấp 20
8 Huyện Cư Jút 11
9 Huyện Tuy Đức 4
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh