Danh sách thí sinh dự thi - Lâm Đồng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Bảo Lộc 2261
Other(Sinh Viên) 1763
Thành phố Đà Lạt 1719
4 Huyện Đơn Dương 1559
5 Huyện Đức Trọng 1096
6 Huyện Bảo Lâm 1065
7 Huyện Di Linh 732
8 Huyện Cát Tiên 731
9 Huyện Lâm Hà 377
10 Huyện Đạ Huoai 279
11 Huyện Lạc Dương 152
12 Huyện Đạ Tẻh 61
13 Đam Rông 14
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh