Danh sách thí sinh dự thi - Gia Lai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Chư Pưh 825
Huyện Chư Sê 824
Huyện Kông Chro 655
4 Thị xã Ayun Pa 650
5 Thành phố Pleiku 648
6 Huyện Ia Pa 402
7 Other(Sinh Viên) 370
8 Huyện Chư Păh 366
9 Huyện Đức Cơ 37
10 Huyện Chư Prông 32
11 Huyện Ia Grai 9
12 Huyện Đắk Đoa 7
13 Huyện Đak Pơ 7
14 Huyện K'Bang 6
15 Thị xã An Khê 5
16 Huyện Phú Thiện 3
17 Huyện Vạn Ninh 1
18 Huyện Mang Yang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh