Danh sách thí sinh dự thi - Gia Lai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Chư Păh 174
Thị xã Ayun Pa 161
Huyện Đắk Đoa 146
4 Huyện Đak Pơ 128
5 Other(Sinh Viên) 110
6 Huyện Kông Chro 43
7 Thành phố Pleiku 28
8 Huyện Ia Pa 20
9 Thị xã An Khê 17
10 Huyện Đức Cơ 14
11 Huyện Phú Thiện 14
12 Huyện K'Bang 11
13 Huyện Krông Pa 8
14 Huyện Ia Grai 6
15 Huyện Mang Yang 6
16 Huyện Chư Prông 5
17 Huyện Chư Sê 3
18 Huyện Chư Pưh 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh