Danh sách thí sinh dự thi - Đắk Lắk

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Cư M'Gar 1784
Other(Sinh Viên) 1204
Huyện Ea Súp 1058
4 Huyện Cư Kuin 718
5 Huyện Krông Buk 712
6 Huyện Krông Bông 697
7 Huyện Buôn Đôn 684
8 Huyện Lắk 663
9 Huyện M'Drăk 578
10 Thị xã Buôn Hồ 471
11 Đoàn Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk 440
12 Huyện Krông Ana 207
13 Thành phố Buôn Ma Thuột 121
14 Huyện Ea Kar 119
15 Huyện Krông Năng 81
16 Đoàn trường Đại học Tây Nguyên 74
17 Huyện Krông Pak 20
18 Huyện Ea H'leo 8
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh