Danh sách thí sinh dự thi - Yên Bái

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Yên Bái 1368
Huyện Yên Bình 756
Other(Sinh Viên) 427
4 Huyện Lục Yên 88
5 Thị xã Nghĩa Lộ 56
6 Huyện Mù Cang Chải 17
7 Huyện Văn Chấn 14
8 Huyện Văn Yên 11
9 Huyện Trấn Yên 9
10 Huyện Trạm Tấu 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh